Nieuwsbrieven

Voor lokale archivarissen, met o.a. nieuwe ontwikkelingen in de West-Vlaamse archiefwereld

Blijf op de hoogte over de opmaak van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen. Verschijnt alleen wanneer er nieuws is: nieuwe stappen, inspraakmomenten, beslissingen in het opmaakproces…

Te vergelijken met het Belgisch Staatsblad, maar dan op provinciaal niveau

Activiteiten door Bezoekerscentrum Bulskampveld en partners: wandelingen, lezingen enz.

Vooral het Blankaartgebied staat in de kijker, met uitbreiding naar de IJzer- en Handzamevallei

Activiteiten in en rond Duinpanne, georganiseerd door het bezoekerscentrum en partners.

De werking van Duinpanne specifiek voor lagere scholen

De werking van Duinpanne specifiek voor secundaire scholen

Activiteiten door het bezoekerscentrum Palingbeek en de lokale partners

Tips en nuttige info om kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken, zodat zij ook alle leerkansen krijgen

Specifiek aanbod vanuit het Bezoekerscentrum voor leerkrachten basisonderwijs.

Specifiek aanbod vanuit het Bezoekerscentrum voor leerkrachten uit het secundair.

Blijf op de hoogte over de luchtmachtbasis in Koksijde. Want nu en de komende jaren komt er een grondige transformatie.

Activiteiten rond dorpen, handige instrumenten en oproepen... Ook dorpse nieuwsberichten uit binnen- en buitenland

Info over evenementen i.v.m. erfgoed in West-Vlaanderen, experten aan het woord enz.

Educatief materiaal, subsidiemogelijkheden, tips, evenementen, publicaties...

De activiteiten van Europe Direct West-Vlaanderen. Centraal staan Europa en haar troeven

West-Vlaamse geletterdheidspraktijken en acties vanuit het Strategisch Plan Geletterdheid West-Vlaanderen

Informatie in verband met de jaarlijkse groepsaankoop via de Provincie

Evenementen of uitjes in eigen streek en nieuwe producten met West-Vlaamse spreuken

Initiatieven en nieuwigheden van de Provincie voor het basis- en secundair onderwijs

Informatie en tips over de onderwijsmogelijkheden voor zieke leerlingen

Voor milieu- en duurzaamheids- of groenambtenaren, schepenen leefmilieu, intercommunales...

Blijf op de hoogte over het mobiliteitsbeleid van het provinciebestuur

Voor beheerders en eigenaars van onroerend erfgoed en zijn interieurs

Vormingen, acties en educatief aanbod van MOS voor het basisonderwijs

Vormingen, acties en educatief aanbod van MOS voor het secundair onderwijs

Om al wie in West-Vlaanderen rond NME werkt te versterken

Plattelandsloket West-Vlaanderen informeert over plattelandsactiviteiten en oproepen...

Mis geen van de activiteiten vanuit het PRNC De Gavers in Harelbeke.

Blijf op de hoogte van activiteiten, tentoonstellingen en acties in provinciedomein Raversyde.

Trimestriële nieuwsbrief met het provinciale kustnieuws

De streekpartners informeren je vanuit kasteel Tillegem over de regiowerking

Viermaandelijks ezine van de Provincie, Leiedal en RESOC/SERR Zuid-West-Vlaanderen

Europese activiteiten en evenementen, publicaties en actualiteit, projecten, projectoproepen...

Binnenkort! Alle nieuws i.v.m. het educatieve aanbod van Transfo in Zwevegem

Nieuws en activiteiten van Treffik, het provinciale netwerk voor bedrijfsmobiliteit.

Nieuw materiaal in verhuur, activiteiten, handige tips vanuit de Provinciale Uitleendienst

Blijf op de hoogte van de openstaande jobs bij Provincie West-Vlaanderen

Voor iedereen met (brede) interesse in wereldburgerschap

Beleidsthema's, nieuwe initiatieven en campagnes en recente publicaties van de Provincie

WinVorm biedt een vormingsreeks met lezingen over vernieuwende ruimtelijke thema’s

Mis geen activiteiten meer: wandelingen, workshops, tentoonstellingen enz.

Specifiek aanbod vanuit het Zwin Natuur Park voor leerkrachten basisonderwijs.

Specifiek aanbod vanuit het Zwin Natuur Park voor leerkrachten secundair onderwijs.

Jouw gegevens